ΝΕΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ -ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»

ΝΕΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ -ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»

Το Συντονιστικό Συμβούλιο του 1ου Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου Θεσσαλονίκης αποφασίζει ομόφωνα τη σύνταξη νέου Επικαιροποιημένου Ωρολόγιου Προγράμματος ανά θεματική ενότητα, για τη διδασκαλία των θεματικών πεδίων της Επιμόρφωσης, Α΄ και Β΄ Φάσης, των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2012-2013 και τον καθορισμό των τμημάτων στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

 

 

Περιγραφή Αρχείου Αρχείο
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΥ 36/05-04-2013 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1ου ΠΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ pdf
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  pdf
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ word-logo
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ  pdf
2013-04-05T16:29:08+00:00