Γραμματεία

Γραμματεία 2017-11-28T16:36:11+00:00

Στη Γραμματεία εργάζονται:

Γραμματέας, Υπεύθυνη Οικονομικών θεμάτων, Ηλεκτρονική και Τεχνική Υποστήριξη

κα Μπουρίδου Θάλεια