Δημοσίευση Προϋπολογισμού

Δημοσίευση Προϋπολογισμού 2017-11-23T22:37:17+00:00

Δημοσίευση στοιχείων προϋπολογισμού κατ’ εφαρμογή των διατάξεωντου αρθ. 10 του Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε με το αρθ. 15 του Ν. 4305/2014. Η δημοσίευση θα γίνεται κάθε μήνα και συγκεντρωτικά μέχρι τον μήνα που διανύουμε και θα αφορά τον προϋπολογισμό του 1ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης.

Δεκέμβριος 2017

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού συγκεντρωτικά από τον Ιανουάριο 2017 έως και τον Δεκέμβριο 2017 [...]

Νοέμβριος 2017

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού συγκεντρωτικά από τον Ιανουάριο 2017 έως και τον Νοέμβριο 2017 [...]

Οκτώβριος 2017

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού συγκεντρωτικά από τον Ιανουάριο 2017 έως και τον Οκτώβριο 2017 [...]

Σεπτέμβριος 2017

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού συγκεντρωτικά από τον Ιανουάριο 2017 έως και τον Σεπτέμβριο 2017 [...]

Αύγουστος 2017

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού συγκεντρωτικά από τον Ιανουάριο 2017 έως και τον Αύγουστο 2017 [...]

Ιούλιος 2017

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού συγκεντρωτικά από τον Ιανουάριο 2017 έως και τον Ιούλιο 2017 [...]

Ιούνιος 2017

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού συγκεντρωτικά από τον Ιανουάριο 2017 έως και τον Ιούνιο 2017 [...]

Μάιος 2017

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού συγκεντρωτικά από τον Ιανουάριο 2017 έως και τον Μάιο 2017 [...]

Απρίλιος 2017

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού συγκεντρωτικά από τον Ιανουάριο 2017 έως και τον Απρίλιο 2017 

Μάρτιος 2017

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού συγκεντρωτικά από τον Ιανουάριο 2017 έως και τον Μάρτιο 2017 [...]

Φεβρουάριος 2017

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού συγκεντρωτικά από τον Ιανουάριο 2017 έως και τον Φεβρουάριο 2017 [...]

Ιανουάριος 2017

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού συγκεντρωτικά από τον Ιανουάριο 2017 έως και τον Ιανουάριο 2017 [...]

Μήνας Δεκέμβριος 2016

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού συγκεντρωτικά από τον Ιανουάριο 2016 έως και τον Δεκέμβριο 2016 

Μήνας Νοέμβριος 2016

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού συγκεντρωτικά από τον Ιανουάριο 2016 έως και τον Νοέμβριο 2016 

Μήνας Οκτώβριος 2016

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού συγκεντρωτικά από τον Ιανουάριο 2016 έως και τον Οκτώβριο 2016 

Μήνας Σεπτέμβριος 2016

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού συγκεντρωτικά από τον Ιανουάριο 2016 έως και τον Σεπτέμβριο 2016 

Μήνας Αύγουστος 2016

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού συγκεντρωτικά από τον Ιανουάριο 2016 έως και τον Αύγουστο 2016 

Μήνας Ιούλιος 2016

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού συγκεντρωτικά από τον Ιανουάριο 2016 έως και τον Ιούλιο 2016 

Μήνας Ιούνιος 2016

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού συγκεντρωτικά από τον Ιανουάριο 2016 έως και τον Ιούνιο 2016 

Μήνας Μάιος 2016

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού συγκεντρωτικά από τον Ιανουάριο 2016 έως και τον Μάιο 2016