Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής – Εγκύκλιοι

Επικαιροποιημένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, για τη διδασκαλία των θεματικών πεδίων της Επιμόρφωσης, Α΄ και Β΄ Φάσης, των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2013-2014

Επικαιροποιημένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, για τη διδασκαλία των θεματικών πεδίων της Επιμόρφωσης, Α΄ και Β΄ Φάσης, των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2013-2014 στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής [...]

Επικαιροποιημένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, για τη διδασκαλία των θεματικών πεδίων της Επιμόρφωσης, Α΄ και Β΄ Φάσης, των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2013-2014 2014-03-20T04:57:57+00:00

Ωρολόγιο πρόγραμμα, ανά θεματική ενότητα, για τη διδασκαλία των θεματικών πεδίων της Επιμόρφωσης, Α΄ και Β΄ Φάσης, των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Το Συντονιστικό Συμβούλιο του 1ου Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου Θεσσαλονίκης λαμβάνοντας υπόψη: Το ΦΕΚ 3347/14-12-2012 Το ΦΕΚ 156 /29-1-2014 Τις με αριθμ. 19/07-03-2014 και 20/10-03-2014 πράξεις του Συντονιστικού Συμβουλίου του ΠΕΚ   Αποφασίζει [...]

Ωρολόγιο πρόγραμμα, ανά θεματική ενότητα, για τη διδασκαλία των θεματικών πεδίων της Επιμόρφωσης, Α΄ και Β΄ Φάσης, των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών 2014-03-11T11:16:21+00:00

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης ανά Θεματική Ενότητα Επιμορφωτών/τριών

Συντονιστικό Συμβούλιο του 1ου Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου Θεσσαλονίκης λαμβάνοντας υπόψη: Το ΦΕΚ 3347/14-12-2012 Το ΦΕΚ 156/29-1-2014 Τη με αρ. πρωτ. 59/11-02-2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του 1ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης Τις αιτήσεις των υποψηφίων [...]

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης ανά Θεματική Ενότητα Επιμορφωτών/τριών 2014-03-10T13:49:51+00:00

Προγραμματισμός της Επιμόρφωσης Α΄ και Β΄ Φάσης των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-2014, στο πλαίσιο των πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία

Σας γνωστοποιούμε τον προγραμματισμό της υλοποίησης της Επιμόρφωσης Α΄ και Β΄ Φάσηςτων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους2013-2014 στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης γιαένταξη μαθητών με αναπηρία [...]

Προγραμματισμός της Επιμόρφωσης Α΄ και Β΄ Φάσης των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-2014, στο πλαίσιο των πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία 2014-03-07T08:41:53+00:00

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Συντονιστικό Συμβούλιο του 1ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης, με τις υπ' αριθμ. 15/27-02-2014 και 16 /28-02-2014 Πράξεις του μετά την αξιολόγηση και μοριοδότηση των προσόντων των υποψηφίων, βάσει των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει [...]

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 2014-02-28T21:14:01+00:00

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»

Το Συντονιστικό Συμβούλιο του 1ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης, με την με αρθμ 15/27-02-2014 Πράξη του μετά την αξιολόγηση και μοριοδότηση των προσόντων των υποψηφίων, βάσει των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει οι υποψήφιοι επιμορφωτές/τριες, [...]

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» 2014-02-27T21:42:50+00:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2012-13 ΓΙΑ ΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»

 Υποχρέωση συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα έχουν οι εκπαιδευτικοί που έχουν προσληφθεί στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και [...]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2012-13 ΓΙΑ ΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» 2013-03-27T13:27:59+00:00

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»

 Το Συντονιστικό Συμβούλιο του 1ου Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου, μετά την εξέταση των ενστάσεων αποφασίζει ομόφωνα και Συντάσσει τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης ανά Θεματική Ενότητα Επιμορφωτών/τριών για το «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής  υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Περιγραφή Αρχείου Αρχείο [...]

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» 2013-03-15T09:59:10+00:00

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»

Το Συντονιστικό Συμβούλιο του 1ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης, μετά την αξιολόγηση και μοριοδότηση των προσόντων των υποψηφίων βάσει των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει οι υποψήφιοι επιμορφωτές/τριες, ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα μορίων των υποψηφίων [...]

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» 2013-02-27T10:58:41+00:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»

 Tο Συντονιστικό Συμβούλιο του 1ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας υπόψη την  υπ.αριθμ.10587/14-12-2012 ΥΑ  (ΦΕΚ 3347/14-12-2012, τεύχος B) και το   με   αριθ.   Πρωτ.   11797/27-12-2012   έγγραφο   της   Ειδικής   [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» 2013-01-22T19:56:55+00:00