1 ΠΕΚ Θεσσαλονίκη

1 ΠΕΚ Θεσσαλονίκη 2017-11-28T16:38:11+00:00

Το 1ο ΠΕΚ (Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο) Θεσσαλονίκης άρχισε να λειτουργεί και να επιμορφώνει στελέχη και εκπαιδευτικούς των δύο σχολικών βαθμίδων Εκπαίδευσης για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 1992.

Σήμερα στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του 27ου Ενιαίου Λυκείου Τούμπας και του 1ου Γυμνασίου Τούμπας. 

Είναι υπεύθυνο για την Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Α΄Διεύθυνσης του Ν. Θεσσαλονίκης και  των εκπαιδευτικών των Ν. Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας.