Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής – Βεβαιώσεις

Βεβαιώσεις Παρακολούθησης A’ & B’ Φάσης Επιμόρφωσης για το σχολικό έτος 2013-2014

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης που παρακολούθησαν στο 1ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης, κατά το σχολικό έτος 2013-14, (17-21/3-2014), την Α΄ και Β΄ φάση (35 ώρες) των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης [...]

Βεβαιώσεις Παρακολούθησης A’ & B’ Φάσης Επιμόρφωσης για το σχολικό έτος 2013-2014 2014-07-17T18:44:10+00:00

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (Α΄ – Β΄ ΦΑΣΗΣ) ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2012 – 13 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»

Η Γραμματεία του 1ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι οι Βεβαιώσεις Παρακολούθησης των επιμορφούμενων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α΄ και Β΄ Φάσης) σχολικού έτους 2012-2013, στο πλαίσιο των πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής [...]

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (Α΄ – Β΄ ΦΑΣΗΣ) ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2012 – 13 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» 2013-08-19T10:07:43+00:00

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Α΄ και Β΄ ΦΑΣΗΣ ΤΗς ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑ

Η Γραμματεία του 1ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι οι επιμορφωτές που δίδαξαν στην Α΄ και Β΄ Φάση της επιμόρφωσης των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013, στο πλαίσιο των [...]

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Α΄ και Β΄ ΦΑΣΗΣ ΤΗς ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑ 2013-05-15T21:22:29+00:00

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡAΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Α΄ και Β΄ ΦΑΣΗΣ) ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»

Η Γραμματεία του 1ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι οι Βεβαιώσεις Παρακολούθησης των επιμορφούμενων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( Α΄ και Β΄ Φάσης) σχολικού έτους 2012-2013, στο πλαίσιο των πράξεων «Πρόγραμμα [...]

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡAΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Α΄ και Β΄ ΦΑΣΗΣ) ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» 2013-05-15T21:18:44+00:00