Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη 2017-11-23T22:33:58+00:00

Το 1ο Π.Ε.Κ. διαθέτει μια από τις μεγαλύτερες Εκπαιδευτικές βιβλιοθήκες.

Οι προσπάθειες για την οργάνωση της βιβλιοθήκης ξεκίνησαν το 1984, στα πλαίσια της τότε ΣΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης. Τέθηκε σε πλήρη λειτουργία το 1989. Μεγάλο μέρος από τα βιβλία, τα περιοδικά και το υπόλοιπο υλικό που διαθέτει συγκεντρώθηκε από ιδιωτικές προσφορές εκπαιδευτικών, εκδοτικών οίκων και άλλων φορέων καθώς και από τις πιστώσεις του 1ου Π.ΕΚ. Σημαντικότατη είναι και η συμβολή του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η βιβλιοθήκη του 1ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης είναι δανειστική για όλους τους εκπαιδευτικούς, ενώ παράλληλα χρησιμοποιείται ως αναγνωστήριο και ως χώρος συγγραφής εργασιών από τους επιμορφούμενους. Ο αριθμός των βιβλίων της ανέρχεται σε 6500 τίτλους κάθε θεματικής, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής αλλά και σε θέματα Ψυχολογίας, Γλώσσας, Θρησκείας, Λογοτεχνίας και Ιστορίας. Η βιβλιοθήκη είναι πλέον πλήρως μηχανογραφημένη, ενώ σύντομα θα είναι δυνατή η αναζήτηση των τίτλων της και στο διαδίκτυο. Η μηχανογράφησή της στηρίχτηκε στο Σύστημα Μηχανογράφησης Βιβλιοθηκών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΑΒΕΚΤ) που χρησιμοποιείται από όλες της Σχολικές Βιβλιοθήκες.

Υπεύθυνες της βιβλιοθήκης είναι η κα  Μουστακλίδου Δάφνη και η κα Λιούρη Σταυρούλα