ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» (2)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» (2)

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της περιοχής ευθύνης του 1ου Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης να ενημερώσουν τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  που έχουν προσληφθεί για το «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Α΄ και Β΄ Φάση και εργάζονται  σε σχολεία της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για το συγκεκριμένο πρόγραμμα το αργότερο έως την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013 και ώρα 2 μ.μ, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση apekthes@otenet.gr ή με fax στο 2310 932861.

 

 

Περιγραφή Αρχείου Αρχείο
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ                                                                                   
word-logo

 

 

2013-03-14T07:48:15+00:00