Υλικό Ηλεκτρονικής διαχείρισης επιμορφωτικών δράσεων

Υλικό Ηλεκτρονικής διαχείρισης επιμορφωτικών δράσεων

Υλικό Επιμορφωτικού Προγράμματος «Ηλεκτρονική διαχείριση επιμορφωτικών δράσεων (από τη δήλωση έως τη βεβαίωση)»

Icon
81 Interesting Ways to Use Google Forms in the Classroom
Icon
GOOGLE FORMS TUTORIAL
Icon
Εργαλεία Web 2.0 για την Εκπαίδευση
Icon
(Συν)εργασία στο σύννεφο
    2017-11-25T13:59:56+00:00