ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»

Το Συντονιστικό Συμβούλιο του 1ου Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου Θεσσαλονίκης Αποφασίζει ομόφωνα και Συντάσσει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα ανά θεματική ενότητα, για τη διδασκαλία των θεματικών πεδίων τηςΕπιμόρφωσης, Α΄ και Β΄ Φάσης, των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης, σχολικών ετών 2012-2013, στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένηςεκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»,των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.

 

Περιγραφή Αρχείου Αρχείο
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΥ 31/26-03-2013 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1ου ΠΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ pdf
2013-03-27T17:16:28+00:00