Συμμετέχοντες και Πρόγραμμα Επιμορφωτικού Προγράμματος για Νέους Διευθυντές και Προϊσταμένους Α/θμιας Εκπαίδευσης

Συμμετέχοντες και Πρόγραμμα Επιμορφωτικού Προγράμματος για Νέους Διευθυντές και Προϊσταμένους Α/θμιας Εκπαίδευσης

Στα συνημμένα αρχεία βρίσκονται:

  • Το πρόγραμμα των επιμορφωτικών προγραμμάτων
  • Τα ονόματα των εκπαιδευτικών που επιλέχθηκαν να παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Σχολική ηγεσία – Επικοινωνία και Διαπραγμάτευση. Διευθέτηση συγκρούσεων και διαχείριση κρίσεων στη σχολική μονάδα» το οποίο θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του 1ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης.  

Διάρκεια επιμορφωτικού προγράμματος 8 τετράωρες συναντήσεις, σύνολο επιμορφωτικών ωρών 32 (κάθε Τρίτη και Πέμπτη).  Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί Τρίτη 14 Νοεμβρίου και ώρα 16:00 – 19:00.

2017-11-03T11:23:28+00:00