Συμμετέχοντες και Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Προγραμμάτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Συμμετέχοντες και Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Προγραμμάτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Στα συνημμένα αρχεία βρίσκονται:

  • Το πρόγραμμα των επιμορφωτικών προγραμμάτων
  • Τα ονόματα των εκπαιδευτικών που επιλέχθηκαν να παρακολουθήσουν τα επιμορφωτικά προγράμματα:
  1. Η αξιοποίηση των ιστορικών πηγών στο μάθημα της Ιστορίας
  2. Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Έννοιες και εφαρμογές
  3. Επίλυση μαθηματικών προβλημάτων
  4. Ομαδικά αθλήματα και Ατομικά αγωνίσματα
    2017-11-28T17:43:52+00:00