ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η ηλεκτρονική αποστολή των συμβάσεων στα προσωπικά σας email για τις εισαγωγικές επιμορφώσεις που αφορούν τα έτη 2010-11 και 2011-12.

Παρακαλούνται οι επιμορφωτές να προσκομίσουν εγκαίρως στη γραμματεία του ΠΕΚ τις σχετικές συμβάσεις.

Περιγραφή Αρχείου Αρχείο
Ονομαστική κατάσταση επιμορφωτών εισαγωγικής επιμόρφωσης Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών Α’ φάση 2010-2011 pdf
 Ονομαστική κατάσταση επιμορφωτών εισαγωγικής επιμόρφωσης Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών B’ φάση 2010-2011  pdf
 Ονομαστική κατάσταση επιμορφωτών Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών Γ’ φάση 2010-2011  pdf
 Ονομαστική κατάσταση επιμορφωτών Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών 2010-2011  
pdf
Ονομαστική κατάσταση επιμορφωτών Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών Α’ φάση 2011-2012 pdf
 Ονομαστική κατάσταση επιμορφωτών Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών Β’ φάση 2011-2012  pdf
Ονομαστική κατάσταση επιμορφωτών Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών pdf


 

2012-12-12T14:08:34+00:00