Υλικό Σχεδιασμός και εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο σχολείο

Υλικό Σχεδιασμός και εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο σχολείο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Τίτλος προγράμματος: Σχεδιασμός και εφαρμογή  καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο σχολείο

 

1η μέρα επιμόρφωσης: Α φάση: Εισήγηση

–          Τι θεωρούμε καινοτομία στην εκπαίδευση; Ποια προγράμματα θεωρούμε καινοτόμα και γιατί;

–          Κατηγορίες καινοτόμων προγραμμάτων  (ΠΕ, ΑΥ, ΒΔ, Ε.Ε.)

Ο εκπαιδευτικός που θα αναλάβει να εκπονήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τους μαθητές του, χρειάζεται να επινοήσει μια σειρά δραστηριοτήτων στην τάξη και στο πεδίο, οι οποίες:

  1. Να έχουν χρονικό ορίζοντα ενός σχολικού έτους

2.  Να κινούνται στο πλαίσιο μιας σαφούς μεθοδολογικής προσέγγισης

  1. Να διέπονται από μια δέσμη θεμελιακών παιδαγωγικών αρχών
  2. Να υιοθετούν κατάλληλα παιδαγωγικά εργαλεία και (μέσω  όλων αυτών)

5.  Να συγκροτούν  ένα εγχείρημα με εσωτερική συνοχή, με αρχή, μέση και τέλος και με 

      ξεκάθαρη «ταυτότητα» 

6   Εργασία πεδίου

–          Σχεδιασμός καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Β` Φάση-εργαστήριο: Σχεδιασμός και υλοποίηση  προγράμματος σε ομάδες.

–          Επιλογή θέματος από τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων Π.Ε.,Α.Υ.,Β.Δ. Ερ.Ερ

Εργασία σε ομάδες:

 α) Σχεδιασμός, επεξεργασία, σύνθεση  παρουσίαση. Συζήτηση-αξιολόγηση

Χρόνος: 5 ώρες

2η μέρα επιμόρφωσης: Α φάση: Εισήγηση

–          Τίτλος: Διδακτική των καινοτόμων προγραμμάτων. 

–          Σχεδιασμός προγραμμάτων παραδείγματα.

Β` Φάση: Εργαστήριο: Ομάδες εργασίας. Επιλογή  και σχεδιασμός  προγράμματος 

Χρόνος: 5 ώρες

Απευθύνεται σε: εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων

Μέγιστος αριθμός επιμορφωνόμενων: 30

Επιμορφωτής: Δρ. Ζήσης Αγγελίδης, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04.02, Χημικός

Διάρκεια: 10 ώρες

Ημερομηνίες πραγματοποίησης του σεμιναρίου:

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/03/2015,  ΤΡΙΤΗ 17/03/2015

Ώρες: 15.30 ? 19.40

2015-03-16T15:11:27+00:00