ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»

Το Συντονιστικό Συμβούλιο του 1ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης, μετά την αξιολόγηση και μοριοδότηση των προσόντων των υποψηφίων βάσει των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει οι υποψήφιοι επιμορφωτές/τριες, ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα μορίων των υποψηφίων για ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών, σε αλφαβητική σειρά.

Οι υποψήφιοι Επιμορφωτές μπορούν να υποβάλουν ένσταση σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του προσωρινού πίνακα του 1ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης.
Ημερομηνία ανάρτησης του προσωρινού πίνακα του 1ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013. Ημερομηνία λήξης υποβολής των ενστάσεων Τρίτη 5 Μαρτίου 2013. 

Η ένσταση μπορεί να υποβληθεί είτε γραπτώς και να παραδοθεί αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του 1ου ΠΕΚ ή μέσω ταχυδρομείου, ή με fax στο 2310932861 είτε μέσω email,σε συννημένο έγγραφο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση apekthes@otenet.gr

 Μετά την εξέταση των ενστάσεων, θα αναρτηθεί οριστικός πίνακας των επιμορφωτών/τριών ανά θεματική ενότητα στην ιστοσελίδα του 1ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης.

 

 

Περιγραφή Αρχείου Αρχείο
Προσωρινός πίνακας μορίων υποψηφίων για ένταξη στο μητρώο Επιμορφωτών του 1ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης
xls

 

 

2013-02-27T10:58:41+00:00