ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Συντονιστικό Συμβούλιο του 1ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης, με τις υπ’ αριθμ. 15/27-02-2014 και 16 /28-02-2014 Πράξεις του μετά την αξιολόγηση και μοριοδότηση των προσόντων των υποψηφίων, βάσει των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει οι υποψήφιοι επιμορφωτές/τριες, ανακοινώνει τον προσωρινό επικαιροποιημένο πίνακα μορίων των υποψηφίων για ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών, σε φθίνουσα σειρά.

Οι υποψήφιοι Επιμορφωτές μπορούν να υποβάλουν ένσταση σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του προσωρινού πίνακα του 1ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης.

Ημερομηνία ανάρτησης του προσωρινού πίνακα του 1ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014. Ημερομηνία λήξης υποβολής των ενστάσεων Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014.

Η ένσταση μπορεί να υποβληθεί είτε γραπτώς και να παραδοθεί αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του 1ου ΠΕΚ ή μέσω ταχυδρομείου, ή με fax στο 2310932861 είτε μέσω e-mail,σε συνημμένο έγγραφο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  apekthes@otenet.gr

Μετά την εξέταση των ενστάσεων, θα αναρτηθεί οριστικός πίνακας των επιμορφωτών/τριών ανά θεματική ενότητα στην ιστοσελίδα του 1ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης.

 

 

 

 

Περιγραφή Αρχείου Αρχείο
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ xls

 

 

2014-02-28T21:14:01+00:00