ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ Α’ ΦΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 2012-13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ Α’ ΦΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 2012-13

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να διδάξουν στην Α΄ Φάση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Νεοδιόριστων και Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 1ου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου του 2012 για τους νεοδιόριστους και από την 1/11/2012 έως τις 14/12/2012 για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, να καταθέσουν στη Γραμματεία του 1ου Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Αίτηση
2) Βιογραφικό σημείωμα
3) Συνοπτικό  διάγραμμα  διδασκαλίας 
4) Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλων σπουδών

Περισσότερα» 

2012-10-08T08:01:37+00:00