Πρόσκληση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΕΑΕ

Πρόσκληση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΕΑΕ

Πρόσκληση συμμετοχής των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-2014, σε επιμορφωτικό πρόγραμμα, στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».

2014-02-16T15:31:52+00:00