Προγραμματισμός της Επιμόρφωσης Α΄ και Β΄ Φάσης των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-2014, στο πλαίσιο των πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία

Προγραμματισμός της Επιμόρφωσης Α΄ και Β΄ Φάσης των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-2014, στο πλαίσιο των πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία

Σας γνωστοποιούμε τον προγραμματισμό της υλοποίησης της Επιμόρφωσης Α΄ και Β΄ Φάσης
των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους
2013-2014 στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για
ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2
και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Αναλυτικότερα ο προγραμματισμός έχει ως εξής:

Χρονική διάρκεια Α΄ -Β΄φάσης:

35 ώρες

Ημερομηνίες διεξαγωγής:

17 Μαρτίου 2014 έως και 21 Μαρτίου 2014 (για όλα τα τμήματα)

Ώρες διεξαγωγής μαθημάτων:

15:15 έως 21:00 (για όλα τα τμήματα)

 

Τόπος διεξαγωγής μαθημάτων:

Για τα τμήματα της Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας:

1ο Π.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

27ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης

Κλεάνθους 59 & Παπαηλιάκη, Άνω Τούμπα Θεσ/κης

(απέναντι από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, είσοδος επί της Παπαηλιάκη)

 

 

2014-03-07T08:41:53+00:00