Επιμορφωτικό Υλικό για παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητα

Επιμορφωτικό Υλικό για παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητα

Επιμορφωτικό Υλικό – Παρουσίαση σε Powerpoint για Παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής από τον Σχολικό Σύμβουλο Π.Ε. κ. Γρόσδο Σταύρο, Σχολικό Σύμβουλο 5ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.

2014-05-02T12:51:13+00:00