ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»

 Το Συντονιστικό Συμβούλιο του 1ου Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου, μετά την εξέταση των ενστάσεων αποφασίζει ομόφωνα και Συντάσσει τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης ανά Θεματική Ενότητα Επιμορφωτών/τριών για το «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής  υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

Περιγραφή Αρχείου Αρχείο
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ.ΤΡΙΩΝ 1ου ΠΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ  ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» pdf

 

2013-03-15T09:59:10+00:00