Εκπαιδευτικό υλικό  

ekpaideytiko yliko

   
ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ
ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ
ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥ
1/2 
start stop bwd fwd
   

Θεσμικό Πλαίσιο ΠΕΚ

Λεπτομέρειες

  ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΚ

 • Δομή και Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (Ν1566 ΦΕΚ 167/30-9-1985)
 • Κρατικό πτυχίο Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις (Ν2740 ΦΕΚ 186/16-9-1999)
 • Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Ν.2083/1992)
 • Κώδικας κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ (Ν3528 ΦΕΚ 26Α/9-2-2009)
 • Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις (Ν2986 ΦΕΚ24/13-2-2002)
 • Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις (Ν1824/1998)
 • Εθνικό σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλες διατάξεις(Ν2009/14-2-1992)
 • Εισαγωγική Επιμόρφωση εκπαιδευτικών (ΠΔ 45 ΦΕΚ (11-3-2009 τ. Α΄)
 • Ρύθμιση θεμάτων υποχρεωτικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και θεμάτων Λειτουργίας των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Δ 250 ΦΕΚ 138/10-8-1992)
 • Τροποποίηση Π.Δ 250/1992 «Ρύθμιση θεμάτων υποχρεωτικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και θεμάτων Λειτουργίας των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων» (Π.Δ 145 ΦΕΚ 127/20-6-1997)
 • Καθορισμός αμοιβής επιμορφωτών κ.λπ. για το πρόγραμμα με τίτλο «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς Σχολικού έτους 2007?2008» (ΦΕΚ 169/5-2-1008)
 • «Καθορισμός αμοιβής επιμορφωτών κ.λ.π» για το επιμορφωτικό πρόγραμμα της κατηγορίας πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση» του σχ. έτους 2010-11 του Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΦΕΚ 2193/30-9-2011)
   
Ιανουάριος 2019
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
   

a minedu

b diaygeia

 

logiep

 

c oepek

d psifiako

e perifereia

f athess

i dide ima

g pella

h dide pie

j dipe athess

m dipe hmath

k dipe pel

l dipe pie(1)