Επιμορφωτικά Προγράμματα για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Επιμορφωτικά Προγράμματα για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Το 1ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης θα υλοποιήσει επιμορφωτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (α’ κύκλος, επιμορφωτική χρονιά 2017-2018), χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

2017-11-03T11:28:39+00:00