Επιλογή Εκπαιδευτικών στο Σεμινάριο Χημείας

Επιλογή Εκπαιδευτικών στο Σεμινάριο Χημείας

Στο συνημμένο αρχείο βρίσκονται τα ονόματα των εκπαιδευτικών που επιλέχτηκαν σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας να συμμετάσχουν στο επιμορφωτικό σεμινάριο:

«Πειραματικές δραστηριότητες στη Χημεία: Πραγματοποίηση και αξιοποίηση μέσω διδακτικών και διερευνητικών μεθόδων και ΤΠΕ».

Η πρώτη συνάντηση θα γίνει τη Δευτέρα 05 Μαρτίου και ώρα 16:00 – 19:00 στους χώρους του 1ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης.

2018-03-02T12:35:01+00:00