Δημοσίευση Προϋπολογισμού

Δημοσίευση Προϋπολογισμού 2017-11-23T22:37:17+00:00

Δημοσίευση στοιχείων προϋπολογισμού κατ’ εφαρμογή των διατάξεωντου αρθ. 10 του Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε με το αρθ. 15 του Ν. 4305/2014. Η δημοσίευση θα γίνεται κάθε μήνα και συγκεντρωτικά μέχρι τον μήνα που διανύουμε και θα αφορά τον προϋπολογισμό του 1ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης.

Μήνας Νοέμβριος 2016

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού συγκεντρωτικά από τον Ιανουάριο 2016 έως και τον Νοέμβριο 2016 

Μήνας Οκτώβριος 2016

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού συγκεντρωτικά από τον Ιανουάριο 2016 έως και τον Οκτώβριο 2016 

Μήνας Σεπτέμβριος 2016

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού συγκεντρωτικά από τον Ιανουάριο 2016 έως και τον Σεπτέμβριο 2016 

Μήνας Αύγουστος 2016

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού συγκεντρωτικά από τον Ιανουάριο 2016 έως και τον Αύγουστο 2016 

Μήνας Ιούλιος 2016

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού συγκεντρωτικά από τον Ιανουάριο 2016 έως και τον Ιούλιο 2016 

Μήνας Ιούνιος 2016

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού συγκεντρωτικά από τον Ιανουάριο 2016 έως και τον Ιούνιο 2016 

Μήνας Μάιος 2016

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού συγκεντρωτικά από τον Ιανουάριο 2016 έως και τον Μάιο 2016 

Μήνας Απρίλιος 2016

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού συγκεντρωτικά από τον Ιανουάριο 2016 έως και τον Απρίλιο 2016 [...]

Μήνας Μάρτιος 2016

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού συγκεντρωτικά από τον Ιανουάριο 2016 έως και τον Μάρτιο 2016

Μήνας Φεβρουάριος 2016

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού συγκεντρωτικά από τον Ιανουάριο 2016 έως και τον Φεβρουάριο 2016

Μήνας Δεκέμβριος

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού συγκεντρωτικά από τον Ιανουάριο 2015 έως και τον Δεκέμβριο 2015

Μήνας Νοέμβριος

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού συγκεντρωτικά από τον Ιανουάριο 2015 έως και τον Νοέμβριο 2015

Μήνας Οκτώβριος

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού συγκεντρωτικά απο τον Ιανουάριο 2015 έως και τον Οκτώβριο 2015

Μήνας Σεπτέμβριος

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού συγκεντρωτικά απο τον Ιανουάριο 2015 έως και τον Σεπτέμβριο 2015

Μήνας Αύγουστος

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού συγκεντρωτικά απο τον Ιανουάριο 2015 έως και τον Αύγουστο 2015