ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (Α΄ – Β΄ ΦΑΣΗΣ) ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2012 – 13 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (Α΄ – Β΄ ΦΑΣΗΣ) ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2012 – 13 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»

Η Γραμματεία του 1ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι οι Βεβαιώσεις Παρακολούθησης των επιμορφούμενων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α΄ και Β΄ Φάσης) σχολικού έτους 2012-2013, στο πλαίσιο των πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», του Άξονα Προτεραιότητας 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» έχουν αποσταλεί στα γραφεία των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας και Ανατολικής Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.

Παρακαλούνται οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί να επικοινωνούν με την αντίστοιχη Διεύθυνση στην οποία ανήκει το σχολείο που υπηρετούν για την παραλαβή των Βεβαιώσεων.

Περιγραφή Αρχείου Αρχείο
Ονομαστική κατάσταση Αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που παραλαμβάνουν βεβαιώσεις pdf
Ονομαστική κατάσταση Αναπληρωτών  εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που παραλαμβάνουν βεβαιώσεις pdf
2013-08-19T10:07:43+00:00