ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2012 – 13

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2012 – 13

Σας γνωστοποιούμε ότι οι επιμορφωτές που δίδαξαν στο πρόγραμμα «Εισαγωγική Επιμόρφωση Αναπληρωτών  Εκπαιδευτικών» μπορούν να παραλαμβάνουν τις βεβαιώσεις διδασκαλίας από την Τρίτη 11-12-2012 και ώρα 10:00 από τα γραφεία του 1ου ΠΕΚ .

Περιγραφή Αρχείου Αρχείο
Oνομαστική κατάσταση παραλαβής Βεβαιώσεων διδασκαλίας Αθμιας Εκπαίδευσης  pdf
Ονομαστική κατάσταση παραλαβής Βεβαιώσεων διδασκαλίας Βθμιας Εκπαίδευσης pdf

 

2012-12-10T15:57:19+00:00