ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡAΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Α΄ και Β΄ ΦΑΣΗΣ) ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡAΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Α΄ και Β΄ ΦΑΣΗΣ) ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»

Η Γραμματεία του 1ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι οι Βεβαιώσεις Παρακολούθησης των επιμορφούμενων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( Α΄ και Β΄ Φάσης) σχολικού έτους 2012-2013, στο πλαίσιο των πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» θα αποσταλούν στα γραφεία των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας και Ανατολικής Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.

Παρακαλούνται οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί να επικοινωνούν με την αντίστοιχη Διεύθυνση στην οποία ανήκει το σχολείο που υπηρετούν για την παραλαβή των Βεβαιώσεων.

2013-05-15T21:18:44+00:00