Βεβαιώσεις Παρακολούθησης A’ & B’ Φάσης Επιμόρφωσης για το σχολικό έτος 2013-2014

Βεβαιώσεις Παρακολούθησης A’ & B’ Φάσης Επιμόρφωσης για το σχολικό έτος 2013-2014

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης που παρακολούθησαν στο 1ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης, κατά το σχολικό έτος 2013-14, (17-21/3-2014), την Α΄ και Β΄ φάση (35 ώρες) των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το ελληνικό δημόσιο» μπορούν να παραλαμβάνουν τις Βεβαιώσεις Παρακολούθησης από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Π.Ε. & Δ.Ε. στις οποίες ανήκουν.

 

 

2014-07-17T18:44:10+00:00