ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2012 – 13

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2012 – 13

Σας γνωστοποιούμε ότι οι εκπαιδευτικοί που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα «Εισαγωγική Επιμόρφωση Αναπληρωτών εκπαιδευτικώv» μπορούν να παραλαμβάνουν τις  Βεβαιώσεις παρακολούθησης από την Τρίτη 11-10-2012 ώρα 10.00 και από τα γραφεία του 1ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή Αρχείου Αρχείο
Ονομαστική κατάσταση παραλαβής Βεβαιώσεων Παρακολούθησης (Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση)  pdf
Ονομαστική κατάσταση παραλαβής Βεβαιώσεων Παρακολούθησης (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) pdf


 

2012-12-10T16:13:41+00:00