ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι Επιμορφωτές που συμπεριελήφθησαν στο Μητρώο Επιμορφωτών του 1ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης για το «πρόγραμμα  εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και εκαπιδευτικές ανάγκες», το σχολικό έτος 2012-13 και επιθυμούν να ενταχθούν και στο νέο επικαιροποιημένο Μητρώο, σχολικού έτους 2013-14, ακόμη και εάν δεν έχουν να προσκομίσουν νέα δικαιολογητικά τα οποία θα τροποποιούσαν την κατάταξή τους στον πίνακα ή να τροποποιήσουν τις θεματικές επιλογές, να αποστείλουν επιβεβαίωση συμμετοχής (με Email ή FAX) το αργότερο έως την Παρασκευή 21/2/2014 ώστε να συμπεριληφθούν και στο νέο επικαιροποιημένο Μητρώο χωρίς αίτησή τους. 

 

2014-02-17T20:25:28+00:00