Υλικό Επιμορφωτικού Σεμιναρίου Για Νέους Διευθυντές Β/θμιας Εκπ/σης

Υλικό Επιμορφωτικού Σεμιναρίου Για Νέους Διευθυντές Β/θμιας Εκπ/σης

Οι εισηγήσεις των επιμορφωτών του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου για Νέους Διευθυντές Δ/θμιας Εκ/σης θα βρίσκονται εδώ και θα ανανεώνονται μετά το πέρας της εισήγησης.

2015-12-04T07:42:40+00:00