Υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων 1ου ΠΕΚ

Υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων 1ου ΠΕΚ

Πρόσκληση για συμμετοχή εκπαιδευτικών στα επιμορφωτικά προγράμματα που διοργανώνει το 1ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το 2ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Επισυνάπτεται έγγραφο με τους τίτλους προγραμμάτων και τις ημερομηνίες διεξαγωγής τους.

2017-04-24T12:28:30+00:00