Κατανομή Πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016

Κατανομή Πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016

Κατανομή πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του 1ο και 2ο Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου Θεσσαλονίκης  (ΕΦ.90-23/183) σε επιμέρους Κ.Α.Ε.

2015-12-07T14:44:25+00:00