ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Α’ ΦΑΣΗ 2012-2013

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Α’ ΦΑΣΗ 2012-2013

Το 1ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης πρόκειται να υλοποιήσει το Πρόγραμμα της Α΄ φάσης της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών όλων των κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προσλαμβάνονται ως Αναπληρωτές (και Ειδικής Αγωγής) κατά το σχολικό έτος 2012-13, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε ώρες πέραν του σχολικού ωραρίου, κατά το χρονικό διάστημα από 19/11/2012 έως 23/11/2012.
      Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν την αίτησή τους  στη Γραμματεία του 1ου Π.Ε.Κ. ή  να την υποβάλουν με fax  (2310  932861) ή και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: apekthes@otenet.gr. μέχρι τις 2/11/2012.

Περισσότερα»

 

2012-10-15T07:07:20+00:00