Εκλογές Διδασκόντων στο 1ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης

Εκλογές Διδασκόντων στο 1ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης

Εκλογή Εκπροσώπων των Διδασκόντων για το Συντονιστικό Συμβούλιο στο 1ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2017-2018

2017-09-20T10:16:37+00:00