Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για Δ/ντες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για Δ/ντες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το 1ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια των επιμορφωτικών του δραστηριοτήτων, προγραμματίζει να υλοποιήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα για Διευθυντές/ντριες, που επελέγησαν για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2017-2018, των σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας.

2017-10-17T08:40:20+00:00