Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για Δ/ντες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για Δ/ντες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Το 1ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια των επιμορφωτικών του δραστηριοτήτων, προτίθεται να υλοποιήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Σχολική ηγεσία – Επικοινωνία και Διαπραγμάτευση. Διευθέτηση συγκρούσεων και διαχείριση κρίσεων στη σχολική μονάδα», για Διευθυντές/τριες και Προϊσταμένους/ες σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Δημοτικά Σχολεία, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας, οι οποίοι πρωτοανέλαβαν τα καθήκοντά τους κατά τη φετινή σχολική χρονιά και δεν έχουν παλαιότερη διοικητική εμπειρία και δεν έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν επιμορφωτικό σεμινάριο με ανάλογο θέμα.

2017-10-17T08:37:31+00:00