Εκλογή Εκπροσώπων Διδασκόντων Εκπαιδευτικών στο 1ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης

Εκλογή Εκπροσώπων Διδασκόντων Εκπαιδευτικών στο 1ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης

Απόφαση εκλογής εκπροσώπων των διδασκόντων στο 1ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης ως αιρετών μελών του Συντονιστικού Συμβουλίου για το σχολικό έτος 2016-2017

2016-10-12T07:07:39+00:00