Μήνας Οκτώβριος 2016

Μήνας Οκτώβριος 2016

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού συγκεντρωτικά από τον Ιανουάριο 2016 έως και τον Οκτώβριο 2016 

2016-11-01T12:13:01+00:00